Asbest en Zorg

Voor een zorginstelling staat de gezondheidssituatie van een patiënt centraal en in mindere mate het asbestbeleid.

Echter, om onnodige kosten, claims en gevaarlijke situaties tegen te gaan, is het van belang dat iedereen die zich bezighoudt met asbest beschikt over actuele kennis. Een Type A asbestinventarisatie is een asbestonderzoek naar de direct waarneembare asbestbronnen, waarbij de risicobronnen in kaart worden gebracht. In het rapport wordt een aanbeveling gegeven wat voor acties per bron noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen is saneren niet direct noodzakelijk.

Ingenieursbureau Oesterbaai kan alle zorginstellingen bijstaan bij het in kaart brengen van de asbestsituatie en de zorginstellingen bijstaan bij het opstellen of herzien en uitvoeren van het asbestbeleid.

Situatie in kaart

Wij assisteren u als gebouwbeheerder, locatiemanager of bestuurslid van een zorginstelling graag bij het in kaart brengen van de asbest-situatie bij u in het gebouw wanneer het vóór 1994 is gebouwd. Heeft u al gedacht aan de mogelijke aanwezigheid van asbest in:

  • Een behandelkamer
  • Wachtkamer
  • Kruipruimte
  • Pantry’s
  • Operatiekamers
  • Liftschachten

Iets voor u?

Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf geeft meteen helder inzicht in de aanwezigheid van asbest in de zorginstelling waarin u werkzaam bent.

De inventarisatie kan uitgevoerd worden voor de gehele zorginstelling of voor delen daarvan, bijvoorbeeld in een technische ruimte, in behandelruimten of in kruipruimten.

Vraag direct aan